• Türkçe
  • English

IPCEDU 2021 - Conference Program
28 October 2021 Thursday

13:30-15:00:

Açılış Töreni
Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
Tanıtım Videoları
Müzik Dinletisi
*Servet Sarıkaya, Pegem Akademi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
*Prof. Dr. Mahmut Selvi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı
*Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektörü
* Prof. Dr. Mehmet Şişman (Teşrifleri Hâlinde), YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
*Prof. Dr. Mahmut Özer (Teşrifleri Hâlinde), Millî Eğitim Bakanı
Uluslararası Karma Sergi Açılışı

Hall: PEGEM

15:00-15:15:

Break

15:15-16:15:

1st Session

16:15-16:30:

Break

16:30-17:30:

2nd Session

17:30-17:45:

Break

17:45-19:30:

Panel 1: Yeni Nesil Öğretmenlik (Hibrit Eğitim)
Moderatör:
Prof. Dr. Selçuk Özdemir
Panelistler:
Prof. Dr. Ömer Delialioğlu
Doç. Dr. Recep Bildik
Prof. Dr. Selçuk Şirin

Hall: PEGEM


29 October 2021 Friday

09:30-10:45:

3rd Session

09:30-12:15:

Workshop: Çalıştay 1: Proje Hazırlama ve Yönetme Sürecinin İncelikleri
Prof. Dr. Salih Şahin
Hall: PEGEM

10:45-11:00:

Break

11:00-12:15:

4th Session

12:15-14:00:

Lunch Break

14:00-15:30:

Panel 2: Eğitimin 5N 1K'sı
Moderatör:
Prof. Dr. Ahmet Doğanay
Panelistler:
Prof. Dr. Gürcü Erdamar
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Hall: PEGEM

15:30-15:45:

Break

15:45-17:00:

5th Session

17:00-17:15:

Break

17:15-18:30:

6th Session

17:15-18:30:

Kitap Söyleşisi
Ters Yüz Edilmiş Sınıf ve Öğrenme
Moderatör: Prof. Dr. Selçuk Özdemir
Editör/Yazarlar:
Doç. Dr. Esef Hakan Toytok
Dr. Özgür Bolat

Hall: PEGEM

21:00-23:00:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı


30 October 2021 Saturday

09:30-10:45:

7th Session

09:30-12:00:

Workshop: Çalıştay 2: Kesitsel ve Boylamsal Yapısal Eşitlik Modelleri
Doç. Dr. Yaşar Kuzucu
Hall: PEGEM

10:30-10:45:

Break

10:45-12:00:

8th Session

12:00-13:30:

Break

13:30-14:45:

9th Session

14:45-15:00:

Break

15:00-16:15:

10th Session

16:15-16:30:

Break

16:30-18:00:

Panel 3: Çevrimiçi (Online) Eğitimin Pedagojisi
Moderatör:
Dr. Özgür Bolat
Panelistler:
Dr. David Dockterman
Dr. David Frost
Prof. Dr. Drago-Severson Ellie

Hall: PEGEM

18:00-18:15:

Break

18:15-19:00:

Closing and evaluation
Hall: PEGEM

1st Session 28 October 2021 Thursday 15:15-16:15
Salon: PEGEM
Chair Assoc. Prof. Yüksel Gündüz
Vice-Chair: Assist. Prof. Hüseyin Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
79TurkishÖğretmen Semahir IlgörÖğretmen Semahir Ilgör
Doç. Dr. Ibrahim Gül
Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesinin Kurum Yöneticilerine Bırakılmasıyla Ilgili Öğretmen Görüşleri / Teachers' Opinions On Leaving The Performance Evaluation Of Teachers To Institutional Administrators
86TurkishÖğretmen Cevahir GülÖğretmen Cevahir Gül
Doç. Dr. Ibrahim Gül
Ilkokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Öncesi Eğitimin Çocukların Akademik Başarısına Etkisi / The Effect Of Preschool Education On Children's Academic Achievement According To Primary School Teachers' Views
319TurkishÖğr. Gör. Adil YildizÖğr. Gör. Adil Yildiz
Deneme Bildirisi / Test Proceeding
350TurkishDr. Fatma KesikDr. Fatma Kesik
Öğretmen A.hülya Baydın
Öğretmen Birce Ezgi Çapkan
Öğretmen Işık Gürsoy
Uzaktan Eğitim Sürecinde Sanal Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar / Problems Encountered In Virtual Classroom Management In The Distance Education Process
351TurkishÖğretmen Buket GülmezDr. Fatma Kesik
Öğretmen Buket Gülmez
Öğretmen Mehmet Garip
Öğretmen Ezgi Akbulut
Covid - 19 Salgını Sürecinde Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Yeterliklerinin Incelenmesi / Investigation Of Technology Leadership Competencies Of School Principals During The Covid-19 Epidemic Process
378TurkishÖğretmen Talip DurduÖğretmen Talip Durdu
Covid - 19 Salgin Döneminde Maarif Müfettişlerinin Mesleki Yönden Yaşadiklari Sorunlar / Professional Problems Faced By Education Inspectors During The Covid-19 Pandemic1st Session 28 October 2021 Thursday 15:15-16:15
Salon: GAZİ
Chair Professor Şükrü Ada
Vice-Chair: Assist. Prof. Ramazan Atasoy
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
297TurkishÖğretmen Esra Öntaş MutluÖğretmen Esra Öntaş Mutlu
Prof. Dr. Şükrü Ada
Lisansüstü Öğrencisi Hale Gönenç
Öğretmenlerin Çalışma Arkadaşlarıyla Yaşadıkları Çatışmanın Nedenleri Ve Yönetim Stratejilerinin Incelenmesi / An Investigation Of The Causes Of The Conflict That Teachers Faced With Their College And Management Strategies
300TurkishUzman Neslihan KiliçUzman Neslihan Kiliç
Prof. Dr. Şükrü Ada
Ortaokul Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Öğretmen Becerilerinin Incelenmesi / Investigation Of Secondary School Teachers' 21st Century Teacher Skills
334TurkishProf. Dr. Murat TaşdanProf. Dr. Murat Taşdan
Arş. Gör. Dr. Nuriye Karabulut
Arş. Gör. Z. Halid Ipek
Ilköğretim Okullarında Veriye Dayalı Karar Verme / Data-based Decision Making In Primary Schools
370TurkishArş. Gör. Kübra YenelArş. Gör. Kübra Yenel
Türkiye’de Eğitim Sendikasi Liderlerinin Özellikleri / Teachers Union Leaders’ Characteristics In Turkey1st Session 28 October 2021 Thursday 15:15-16:15
Salon: 19 MAYIS
Chair Assoc. Prof. Emine Hatun Diken
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
208TurkishLisansüstü Öğrencisi Nisa YenikalaycıLisansüstü Öğrencisi Nisa Yenikalaycı
Prof. Dr. Salih Ateş
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kelime Işlemci Programını Fen Derslerinin Amacına Göre Kullanabilme Yeterliklerinin Bilişsel Stil Ve Motivasyon Açısından Incelenmesi / Analysis Of Pre-service Science Teacher's Competencies To Use The Word Processing Program According To The Purpose Of Science Courses In Terms Of Cognitive Style And Motivation
210TurkishLisansüstü Öğrencisi Nisa YenikalaycıLisansüstü Öğrencisi Nisa Yenikalaycı
Prof. Dr. Salih Ateş
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tablolama Programını Fen Derslerinin Amacına Göre Kullanabilme Yeterliklerinin Bilişsel Stil Ve Motivasyon Açısından Incelenmesi / Analysis Of Pre-service Science Teacher's Competencies To Use The Spreadsheet Program According To The Purpose Of Science Courses In Terms Of Cognitive Style And Motivation
364TurkishDoç. Dr. Emine Hatun DikenDoç. Dr. Emine Hatun Diken
8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Alanındaki Çoktan Seçmeli Soruları Çözerken Kullandıkları Bilişsel Ve Üstbilişsel Stratejilerin Kaynakları / Resources Of Cognitive And Metacognitive Strategies Used By Grade 8 Students When Solving Multiple-choice Questions In The Area Of Science1st Session 28 October 2021 Thursday 15:15-16:15
Salon: 23 NİSAN
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Assoc. Prof. Belgin Özaydınlı
Vice-Chair: Assist. Prof. Atilla Özdemir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
119TurkishArş. Gör. Begüm ÖzmusulArş. Gör. Begüm Özmusul
Öğretmen Sibel Tutan
Prof. Dr. Ali Bozkurt
7. Sınıf Matematik Ders Kitabının Geometrik Muhakeme Becerileri Kazandırma Potansiyeline Göre Incelenmesi / An Analysis Of The 7th Grade Mathematics Textbook According To Its Potential For Gaining Geometric Reasoning Skills
237TurkishLisansüstü Öğrencisi Çağlar ÇankayaLisansüstü Öğrencisi Çağlar Çankaya
Doç. Dr. Belgin Özaydınlı
Tam Sayilar Konusunun Öğretiminde Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Sayma Pullarini Kullanma Durumlari / The Situations Of Secondary School Mathematics Teachers Using Counting Stamps In Teaching The Subject Of Integers
238TurkishLisansüstü Öğrencisi Elif ÖztürkLisansüstü Öğrencisi Elif Öztürk
Doç. Dr. Belgin Özaydınlı
Trt Çocuk Çizgi Filmlerinin Çevresel Farkindalik Açisindan Incelenmesi / Analyzing Trt Kid Cartoons In Terms Of Plant Awareness
382TurkishLisans Öğrencisi Aliye Beyza VergisizLisans Öğrencisi Aliye Beyza Vergisiz
Dr. Öğr. Üyesi Atilla Özdemir
Geometri Öğretiminde Origami Kullanımının Öğretmen Adaylarının Kavram Imajlarına Etkisinin Incelenmesi / Investigating The Effect Of Origami Use In Geometry Teaching On Pre-service Teachers' Concept Images1st Session 28 October 2021 Thursday 15:15-16:15
Salon: 29 EKİM
Chair Professor Necdet Karasu
Vice-Chair: Assoc. Prof. Şule Firat Durdukoca
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
92TurkishÖğretmen Sevgi YavuzUzman Şerife Takmaz
Öğretmen Sevgi Yavuz
Öğretmen Aybetül Türken
Digital Mathematics Journey and Media Literacy Etwinning Project / Digital Mathematics Journey And Media Literacy Etwinning Project
167TurkishArş. Gör. Mehmet InceArş. Gör. Mehmet Ince
Doç. Dr. Şule Fırat Durdukoca
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilere Ilişkin Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Teacher Candidates Regarding Students With Special Needs
168TurkishArş. Gör. Mehmet InceArş. Gör. Mehmet Ince
Öğr. Gör. Damla Cumalı
Prof. Dr. Gülay Ekici
Lisansüstü Öğrencilerinin Nitel Araştırmalar Dersine Ilişkin Görüş Ve Önerileri: Uzaktan Eğitim Uygulaması Örneği / Postgraduate Students' Opinions And Suggestions Regarding Qualitative Studies Course: An Example Of Online Education Application
224EnglishÖğretmen Namrata LundÖğretmen Namrata Lund
Impact Of Divorce On A Child In The Classroom


1st Session 28 October 2021 Thursday 15:15-16:15
Salon: 30 AĞUSTOS
Chair Professor Kasım Kıroğlu
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Özenç
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
68TurkishDr. Öğr. Üyesi Erdem HareketDr. Öğr. Üyesi Erdem Hareket
Insan Hakları Eylem Planı Çerçevesinde Hak Eğitimi Süreçlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Çocuk Hakları Eğitimi Projesi Örneği / An Evaluation Of Right Education Processes In The Framework Of The Human Rights Action Plan: The Example Of Child Rights Education Project
69TurkishDr. Öğr. Üyesi Erdem HareketDr. Öğr. Üyesi Erdem Hareket
Prof. Dr. Kasım Kiroğlu
Pandemi Dönemi Eğitim Uygulamalarının Çocuk Haklarına Yansımaları: Uluslararası Sözleşmeler Bağlamında Bir Değerlendirme / Reflections Of Educational Practices During The Pandemic Period On Children's Rights: An Evaluation In The Context Of International Conventions
188TurkishArş. Gör. Nurbanu ŞerenArş. Gör. Nurbanu Şeren
Prof. Dr. Kasım Kıroğlu
Sınıf Öğretmenliği Mezunlarının Alan Eğitimi Derslerindeki Öz - Yeterlik Algıları / Primary School Teaching Graduates’ Self-efficacy Perceptions In Field Education Courses
342TurkishDoç. Dr. Mehmet ÖzençDoç. Dr. Mehmet Özenç
Covid 19 Pandemi Sürecinde Ilk Okuma Ve Yazma Öğretimi / First Reading And Writing Teaching In The Covid 19 Pandemic Period


2nd Session 28 October 2021 Thursday 16:30-17:30
Salon: PEGEM
Chair Professor Murat Gürkan Gülcan
Vice-Chair: Assist. Prof. Süheyla Bozkurt
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
26TurkishUzman Ayhan KiliçUzman Ayhan Kiliç
P21’nin 21. Yüzyıl Becerileri Kapsamında Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Düzey Tanımlarının Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Level Definitions Of The Turkish Higher Education Qualifications Framework In The Scope Of 21st Century Skills Of P21
65TurkishLisansüstü Öğrencisi Yücel SarıoğluLisansüstü Öğrencisi Yücel Sarıoğlu
Prof. Dr. Cevat Elma
Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında Görev Yapan Şeflerin Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının Incelenmesi (Istanbul Ili Örneği) / Investigation Of Mobbing Exposure Situations Of Chiefs Working In The Provincial Organization Of The Ministry Of National Education (sample Of İstanbul)
130TurkishLisansüstü Öğrencisi Rüveyda EnginarLisansüstü Öğrencisi Rüveyda Enginar
Prof. Dr. Cevat Elma
Öğretmenlerin Kullandıkları Izlenim Yönetim Taktikleri Ile Öznel Iyi Oluş Durumları Arasındaki Ilişki / The Relationship Between Impression Management Tactics Used By Teachers And Their Subjective Well-being
200TurkishDr. Öğr. Üyesi Süheyla Bozkurt BalcıDr. Öğr. Üyesi Süheyla Bozkurt Balcı
Dr. Öğr. Üyesi Ömür Çoban
Ortaokul Öğrencilerinin Ergen Iyi Oluş Düzeyleri Ile Akademik Özyeterlik Algıları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Secondary School Students' Adolescent Well-being Levels And Academic Self-efficacy Perceptions
216TurkishLisansüstü Öğrencisi Nazlı Can Arslan ŞipşakLisansüstü Öğrencisi Nazlı Can Arslan Şipşak
Prof. Dr. Cevat Elma
Özel Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Ders Denetimine Ilişkin Bakış Açıları Ve Denetim Kaygılarının Incelenmesi / An Investigation Of The Perspectives And Anxiety Towards Course Inspection Of The Teachers Working In Private Schools2nd Session 28 October 2021 Thursday 16:30-17:30
Salon: GAZİ
Chair Assoc. Prof. Serkan Dinçer
Vice-Chair: Assist. Prof. Mesut Ünlü
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
262TurkishÖğretmen Emine Esra KazancıÖğretmen Emine Esra Kazancı
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çevik
Hibrit Eğitim Modelinde Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programının Incelenmesi Ve Mevcut Duruma Uygunluğunun Değerlendirilmesi. / Investigation Of Information Technologies Curriculum In Hybrid Education Model And Evaluation Of Its Suitability To Current Situation.
278TurkishÖğr. Gör. Ayşe GülÖğr. Gör. Ayşe Gül
Teknoloji Destekli Eğitim Ingiltere, Türkiye Ve Güney Kore Karşılaştırması / Technology Enhanced Education England, Turkey And South Korea Comparison
357TurkishDr. Öğr. Üyesi Mesut ÜnlüDr. Öğr. Üyesi Mesut Ünlü
Kovid - 19 Pandemi Dönemi Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Uygulamaları Ve Öğretim Üyelerinin Çevrimiçi Teknolojileri Kullanma Düzeyleri: Ufuk Üniversitesi Örneği / Online Distance Education Applications In The Covid-19 And The Level Of Use Of Online Technologies By Faculty Members In Ufuk University2nd Session 28 October 2021 Thursday 16:30-17:30
Salon: 19 MAYIS
Chair Professor Şükrü Ada
Vice-Chair: Assist. Prof. Ramazan Atasoy
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
179TurkishDr. Öğr. Üyesi Ramazan AtasoyDr. Öğr. Üyesi Ramazan Atasoy
Dr. Celalettin Özden
Öğrenci Velilerinin Bilim Ve Sanat Merkezlerine Yönelik Algıları / Perceptions Of Students' Parents Towards Science And Art Centers
190TurkishArş. Gör. Burcu TürkkaşÖğretmen Ceyda Türkkaş
Arş. Gör. Burcu Türkkaş
Pandeminin Sebep Olduğu Öğrenme Kayıpları Ile Ilgili Öğretmen Görüşleri / Teachers' Views On Learning Loss Caused By The Pandemic
294TurkishÖğretmen Gülşah UsbayÖğretmen Gülşah Usbay
Prof. Dr. Şükrü Ada
Öğretmen Cengiz Deme
Öğretmen Hale Gönenç
Yönetici Ve Öğretmenlerin Kadın Yöneticilere Ilişkin Bakış Açısının Incelenmesi / Analysis Of Manager’s And Teachers Perspective On Women Managers
296TurkishLisansüstü Öğrencisi Zeynep AkyildizProf. Dr. Şükrü Ada
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Akyildiz
Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Sosyal Girişimcilik Özellikleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi2nd Session 28 October 2021 Thursday 16:30-17:30
Salon: 23 NİSAN
Chair Professor Hasan Hüseyin Şahan
Vice-Chair: Assist. Prof. Mahmut Sami Koyuncu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
235TurkishArş. Gör. M. Talha ÖzalpArş. Gör. M. Talha Özalp
Prof. Dr. Selahattin Kaymakci
Eğitimde Geri Bildirim Üzerine Yapılmış Tezlerin Içerik Analizi / Content Analysis Of Theses On Feedback In Education
332TurkishDr. Öğr. Üyesi Fuat ElkoncaDr. Öğr. Üyesi Fuat Elkonca
Arş. Gör. Ergün Cihat Çorbaci
Dr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şata
Kümeleme, Promax Ve Oblimin Faktör Döndürme Yöntemlerinin Performanslarının Örneklem Büyüklüğüne Göre Karşılaştırılması / Comparison Of The Performance Of Clustering, Promax And Oblimin Factor Rotation Methods By Sample Size
340TurkishDr. Öğr. Üyesi Sami PektaşDr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş
Dr. Öğr. Üyesi Görkem Ceyhan
Dr. Öğr. Üyesi Fuat Elkonca
The Investigation Of Factors Affecting Pre-service Teachers' Attitudes To Online Learning By Multiple Regression And Mediation Models
346TurkishArş. Gör. Ergün Cihat ÇorbaciDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şata
Arş. Gör. Ergün Cihat Çorbaci
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami Koyuncu
Öğretmenliğe Yönelik Tutum Ile Öğretmenliğin Tercih Edilmesi Arasındaki Ilişkide Mesleki Imajın Aracılık Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Mediation Effect Of Professional Image On The Relationship Between Attitudes Towards Teaching As A Profession And Choosing Teaching As A Profession2nd Session 28 October 2021 Thursday 16:30-17:30
Salon: 29 EKİM
Chair Professor Yücel Gelişli
Vice-Chair: Research Assistant Fuat Elkonca
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
127TurkishArş. Gör. Büşra BilirArş. Gör. Büşra Bilir
Prof. Dr. Nilüfer Darıca
Doç. Dr. Ufuk Akbaş
Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Inovatif Düşünme Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development Of Innovative Thinking Tendency Scale For Preschool Teachers
132TurkishArş. Gör. M. Talha ÖzalpDoç. Dr. Mehmet Akpinar
Prof. Dr. Selahattin Kaymakci
Arş. Gör. M. Talha Özalp
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Lisans Eğitimi Sürecinde Aldıkları Derslerin Mesleki Hayatlarındaki Işlevselliğinin Tespit Edilmesi (Fatih Eğitim Fakültesi Örneği) / Determining The Functionality Of Social Studies Teachers' Undergraduate Courses In Their Professional Life
270TurkishArş. Gör. Büşra BilirProf. Dr. Fatma Çağlayan Dinçer
Arş. Gör. Büşra Bilir
Lisansüstü Öğrencisi Devlet Koyuncu
Lisansüstü Öğrencisi Leman Özkurt
Erken Çocukluk Dönemi Resimli Öykü Kitaplarında Mizah, Korku Ve Şiddet Ögelerinin Incelenmesi / Examination Of Humor, Fear And Violence In Early Childhood Picture Story Books
271TurkishDr. Öğr. Üyesi Irem Gürgah OğulDr. Öğr. Üyesi Irem Gürgah Oğul
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Ile Matematik Etkinliklerine Ilişkin Deneyimleri / Preschool Teachers’ Experiences On Mathematics Activities With Distance Education
272TurkishArş. Gör. Dr. Seval Ördek InceoğluArş. Gör. Dr. Seval Ördek Inceoğlu
Öğretmenlerin Gözünden Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul Iklimi / School Climate In Preschool Education Institutions From The Perspective Of Teachers
353TurkishProf. Dr. Remziye CeylanProf. Dr. Remziye Ceylan
Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi
Dr. Öğr. Üyesi Fuat Elkonca
Arş. Gör. Feride Gök Çolak
Ebeveynlerin 0 - 3 Yaş (0 - 36 Aylık) Çocukları Için Kitap Tercih Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Developing Parents' Book Preference Scale For Their Children Aged 0-3 Years (0-36 Months): A Study Of Validity And Reliability


2nd Session 28 October 2021 Thursday 16:30-17:30
Salon: 30 AĞUSTOS
Chair Professor Kamil Işeri
Vice-Chair: Assoc. Prof. Şule Firat Durdukoca
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
105TurkishArş. Gör. Nedime Selin ÇöpgevenArş. Gör. Nedime Selin Çöpgeven
Doç. Dr. Mehmet Fırat
Öğrenme Analitiklerinin Görünen Yüzü: Gösterge Panellerinin Karşılaştırılması / The Visible Face Of Learning Analytics: A Comparison Of Dashboards
108TurkishArş. Gör. Nedime Selin ÇöpgevenArş. Gör. Nedime Selin Çöpgeven
Doç. Dr. Mehmet Fırat
E - Öğrenmede Öğrenen Ihtiyaçlarına Uygun Gösterge Paneli Tasarımı / Dashboard Design Suitable For Learner Needs In E-learning
133TurkishProf. Dr. Kamil IşeriProf. Dr. Kamil Işeri
Arş. Gör. Sibel Çapan Tekin
Dilbilimi Bölümü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecine Ilişkin Görüşleri / Opinions Of Linguistics Students On The Distance Education Process
171TurkishDoç. Dr. Şule Firat DurdukocaDoç. Dr. Şule Firat Durdukoca
Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Adaylarının Öğrenme Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler / Factors Affecting The Learning Motivation Of Teacher Candidates In The Distance Education


3rd Session 29 October 2021 Friday 09:30-10:45
Salon: GAZİ
Chair Professor Temel Çalık
Vice-Chair: Assoc. Prof. Vicdan Altınok
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
76TurkishÖğretmen Fatih Mehmet ÇeşmeÖğretmen Fatih Mehmet Çeşme
Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Sürecinde Karşılaştıkları Sorunların Çözümünde Müdür Ve Müdür Yardımcılarından Yararlanma Durumu / Benefiting From Principals And Deputy Principals In Solving Problems Encountered By Teachers In The Classroom Management
98TurkishÖğretmen Koray GürelÖğretmen Koray Gürel
Doç. Dr. Ibrahim Gül
Eğitimde Yerelleşme / Decentralization In Education
280EnglishÖğr. Gör. Dr. Başak CoşkunÖğr. Gör. Dr. Başak Coşkun
Dr. Öğr. Üyesi Emre Toprak
Dr. Sevda Katitaş
Öğr. Gör. Dr. Mete Sipahioğlu
The Effect Of Teachers’ Person-organization Fit On Turnover Intentions And The Mediating Role Of Psychological Well-being
281TurkishÖğr. Gör. Dr. Başak CoşkunÖğr. Gör. Dr. Başak Coşkun
Dr. Öğr. Üyesi Emre Toprak
Dr. Sevda Katitaş
Öğr. Gör. Dr. Mete Sipahioğlu
Öğretmenlerin Mesleği Bırakma Niyeti Ve Öğretmenlerin Okul Değiştirme Niyeti Ölçeklerinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Öğretmenlerin Mesleği Bırakma Niyeti Ve Öğretmenlerin Okul Değiştirme Niyeti Ölçeklerinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
301TurkishDoç. Dr. Vicdan AltınokDoç. Dr. Vicdan Altınok
Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Kariyer Hedeflerine Ilişkin Görüşleri / Opinions Of Higher Vocational School Students On Career Goals3rd Session 29 October 2021 Friday 09:30-10:45
Salon: 19 MAYIS
Chair Assoc. Prof. Oğuz Gürbüztürk
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sevda Koç Akran
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
49TurkishLisansüstü Öğrencisi Handan AkbulutLisansüstü Öğrencisi Handan Akbulut
Lisansüstü Öğrencisi Aysun Yüksel Başar
Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Iş Doyumu Durumu / Teachers Job Satisfaction Status In The Distance Education Process
51TurkishÖğretmen Gülçin Atkın KuruProf. Dr. Türkay Nuri Tok
Öğretmen Gülçin Atkın Kuru
Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Iş - Yaşam Dengesi / Work-life Balance Of Teachers In The Distance Education Process
107TurkishÖğr. Gör. Yasemin IbişÖğr. Gör. Yasemin Ibiş
Öğr. Gör. Ayşe Belpınar
Üniversite Öğrencilerinin Pandemi Döneminde Öz Düzenlemeli Öğrenmeye Ilişkin Deneyimleri / Experiences Of University Students On Self-regulated Learning During The Pandemic Period
199TurkishÖğretmen Esra CanDoç. Dr. Oğuz Gürbüztürk
Doç. Dr. Sevda Koç Akran
Öğretmen Esra Can
Meslek Lisesi Öğrencilerinin “uzaktan Eğitim Ile Matematik Öğrenme” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Vocational High School Students On The Concept Of ''learning Mathematics With Distance Education''
232TurkishÖğr. Gör. Ayfer BeylikProf. Dr. Alper Tolga Kumtepe
Arş. Gör. Aylin Öztürk
Doç. Dr. Sinan Aydın
Doç. Dr. Irfan Süral
Dr. Öğr. Üyesi Ihsan Güneş
Prof. Dr. Evrim Genç Kumtepe
Öğr. Gör. Ayfer Beylik
Doç. Dr. Abdulkadir Karadeniz
Doç. Dr. Gürkan Öztürk
Prof. Dr. Arif Altun
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Birliktelik Kuralları Aracılığıyla Öğrenenlerin Çalışma Alışkanlıklarının Incelenmesi / Investigation Of Study Habits Of Learners Through Association Rules In Online Learning Environments
250TurkishDoç. Dr. Asude Balaban DağalDoç. Dr. Asude Balaban Dağal
Doç. Dr. Müslimat Oya Ramazan
Arş. Gör. Oğuzhan Öztürk
Lisansüstü Öğrencisi Büşranur Dursun
Eğitim Bilimleri Ve Öğretmenlik Alanlarında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / A Study On Attitutes Of Postgraduate Students In Educational Sciences And Teaching Departments Towards Distance Education In Terms Of Various Variables3rd Session 29 October 2021 Friday 09:30-10:45
Salon: 23 NİSAN
Chair Professor Ahmet Ok
Vice-Chair: Research Assistant Müge Kunt
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
124TurkishÖğretmen Cansu Uyar AydinArş. Gör. Elife Nur Saydam
Öğretmen Cansu Uyar Aydin
Covid - 19 Küresel Salgin Gölgesinde Okul Öncesi Eğitim: "Eerken Akademik Beceriler" / Pre-school Educatİon In The Shadow Of The Covid-19 Global Epidemic: “early Academic Skills”
159TurkishDoç. Dr. Bengü TürkoğluDoç. Dr. Bengü Türkoğlu
Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nde Yer Alan Okul Öncesi Etkinlik Kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) Açısından Incelenmesi / Evaluation Of The Preschool Activity Books In The Inclusive Early Childhood Education Project According To The Preschool Education Program (2013) Of The Ministry Of National Education
177TurkishÖğretmen Cansu Uyar AydinÖğretmen Cansu Uyar Aydin
Okul Öncesi Çocuklarinin Fonolojik Farkindaliklari Ile Sayi Farkindaliklari Arasindaki Ilişkinin Incelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Preschool Children's Phnological Awareness And Number Awareness
329TurkishArş. Gör. Müge KuntArş. Gör. Müge Kunt
Prof. Dr. Neslihan Avcı
Ebeveyn Bebek Oyun Gözlem Kodu: Türkçe’ Ye Uyarlama Çalışması / Turkish Adaptation Of The Parent-infant Play Observation Code
333TurkishArş. Gör. Mihriban ÖzcanDoç. Dr. Şermin Metin
Arş. Gör. Mihriban Özcan
Arş. Gör. Büşra Bilir
Okul Öncesi Çocukların Covid Ve Covid Sürecine Ilişkin Algıları / Preschool Children's Perceptions Of Covid And The Covid Process3rd Session 29 October 2021 Friday 09:30-10:45
Salon: 29 EKİM
Chair Professor Necdet Karasu
Vice-Chair: Assist. Prof. Hüseyin Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
139TurkishÖğretmen Demet KiliçÖğretmen Demet Kiliç
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arslan
Özel Eğitim Gereksinimi Duyan Öğrencilerin Tespitinde Yaşanan Sorunlar / The Problems Detecting The Students Who Need Special Education
163TurkishDr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül - ErdemDr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül - Erdem
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dilşad Yakut
Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Covid - 19 Pandemisi Sürecinde Eğitim Kurumlarına Ilişkin Deneyimleri / The Experiences Of Parents With Children With Special Needs Towards The Educational Institutions During Covid-19 Pandemic
169EnglishDr. Öğr. Üyesi Ayşe Dilşad YakutDr. Öğr. Üyesi Ayşe Dilşad Yakut
Impact Of Covid-19 Outbreak On Emotional Reactions Of Educators Working With Students With Special Needs
172TurkishÖğretmen Osman AslanÖğretmen Osman Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Rabia Yilar
Öğretmen Hamdi Karaman
Özel Yetenekli Öğrencilerin Okuma Motivasyonlarinin Incelenmesi / Examination Of Special Talent Students' Reading Motivations
320TurkishÖğretmen Havva BilgenDr. Öğr. Üyesi Rukiye Konuk Er
Öğretmen Havva Bilgen
Okul Öncesi Ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Masal Ve Drama Yöntemlerini Kullanma Durumları / The State Of Preschool And Special Education Teachers` Usage Of Tales And Drama Methods Abstract


3rd Session 29 October 2021 Friday 09:30-10:45
Salon: 30 AĞUSTOS
Chair Professor Mustafa Cin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Servet Üztemur
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
97TurkishProf. Dr. Mustafa CinProf. Dr. Mustafa Cin
Arş. Gör. Saliha Cevher
Dijital Oyun Yazılımı Kullanımının Öğrencilerin Motivasyonları Üzerine Etkisi / Effect Of Using Digital Game Software On Students' Motivation
217TurkishÖğretmen Zülfü AlımterinÖğretmen Zülfü Alımterin
Göbeklitepe Kazı Alanında Yaratıcı Drama / Creatıve Drama In Göbeklitepe Excavation Area
279TurkishDoç. Dr. Servet ÜztemurDr. Öğr. Üyesi Görkem Avcı
Doç. Dr. Servet Üztemur
Prof. Dr. Erkan Dinç
Yer Temelli Eğitim Araştırmalarının Proquest Ve Yöktez Veri Tabanına Dayalı Analizi / Proquest And Yöktez Database-based Analysis Of Place-based Educational Research


4th Session 29 October 2021 Friday 11:00-12:15
Salon: GAZİ
Chair Assoc. Prof. Serkan Koşar
Vice-Chair: Assist. Prof. Hüseyin Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
13TurkishUzman Erdal KesginUzman Erdal Kesgin
Öğretmen Arzu Bal
Öğretmen Cengiz Andiçi
Öğretmen Hakan Süleyman Köse
Okul Yöneticilerinin Güç Kullanma Biçimleri Ile Öğretmenlerin Muhalefet Etme Durumlari Arasindaki Ilişki / Types Of Power Used By Primary And Secondary School Directors According To Teacher Opinions
31TurkishÖğretmen Abdulkadir ÇelikÖğretmen Abdulkadir Çelik
Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları / Attitudes Of Teachers Working In Vocational High Schools Towards Distance Education
34TurkishLisansüstü Öğrencisi Niyazi Ozan AkdenizliLisansüstü Öğrencisi Niyazi Ozan Akdenizli
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Sahip Olduğu Adalet Anlayişi / The Approach Of Justice By School Managers According To Teachers' Opinions
122TurkishLisansüstü Öğrencisi Gülçin GüzelLisansüstü Öğrencisi Gülçin Güzel
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arslan
Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Stillerinin Öğretmenlerin Mutluluk Düzeyine Etkisi / Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Stillerinin Öğretmenlerin Mutluluk Düzeyine Etkisi*
185TurkishLisansüstü Öğrencisi Hamdi ErkuşLisansüstü Öğrencisi Hamdi Erkuş
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Okul Müdürlerinin Algılanan Duygusal Zekaları Ile Öğretmen Mutluluğu Arasındaki Ilişki / The Relationship Between School Principals’ Perceived Emotional Intelligence And Teacher Happiness4th Session 29 October 2021 Friday 11:00-12:15
Salon: 19 MAYIS
Chair Professor Kamil Işeri
Vice-Chair: Assist. Prof. Şahin Şimşek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
53TurkishDr. Öğr. Üyesi Şahin ŞimşekDr. Öğr. Üyesi Şahin Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi Funda Bulut
Abdullah Harmanci’nin Hişirti Avcisi Adli Eserinde Kültür Aktarimi / Culture Transfer In Abdullah Harmanci's Work HiŞirti Avcisi
211TurkishDr. Öğr. Üyesi Funda BulutDr. Öğr. Üyesi Funda Bulut
Dr. Öğr. Üyesi Şahin Şimşek
Çocuk Edebiyati Eserlerinde Tarih Sevgisi Ve Kültürel Mirasin Korunmasi: Bilgin Adali’nin “kariye Hazinesi” Örneği / Love Of History And Preservation Of Cultural Heritage In Children's Literature: The Example Of Bİlgİn Adali's "karİye Treasure"
314TurkishDr. Yıldız Yenen AvciDr. Yıldız Yenen Avci
Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Yazmaya Yönelik Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Gifted Students For Creative Writing
315TurkishDr. Yıldız Yenen AvciDr. Yıldız Yenen Avci
Özel Yetenekli Öğrencilerin Koronavirüse Yönelik Metaforik Algıları / Metaphoric Perceptions Of Gifted Students Towards Coronavirus4th Session 29 October 2021 Friday 11:00-12:15
Salon: 23 NİSAN
Chair Assoc. Prof. Ayfer Sayin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
66TurkishArş. Gör. Zehra Nur BayındırArş. Gör. Zehra Nur Bayındır
Öğr. Gör. Çağrı Kaygısız
Ortaokul Türkçe Ders Kitabındaki Anlatısal Metinlerin Söylemsel Anlam Düzeyi Özellikleri / Discursive Meaning Level Characteristics Of Narrative Texts In Secondary School Turkish Textbook
71TurkishUzman Ayhan KiliçUzman Ayhan Kiliç
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından “evliya Çelebi - Ölümsüzlük Suyu” Adlı Türkçe Animasyon Filminin Değrlendirilmesi / Evaluation Of The Turkish Animated Film “evliya Çelebi-the Water Of Immortality” In Terms Of Teaching Turkish As A Foreign Language
385TurkishDoç. Dr. Ayfer SayinDoç. Dr. Ayfer Sayin
Doç. Dr. Nazife Burcu Takil
Üst Düzey Becerilerin Ölçülmesine Yönelik Soruların Hazırlanmasında Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri: Okuma Becerisi / Difficulties Encountered In Preparing Questions For Measuring High Level Skills And Suggestions For Solutions: Reading Comprehension4th Session 29 October 2021 Friday 11:00-12:15
Salon: 29 EKİM
Chair Professor Selahattin Turan
Vice-Chair: Assist. Prof. Zeki Öğdem
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
85TurkishÖğretmen Çiler SevinçÖğretmen Çiler Sevinç
Prof. Dr. Selahattin Turan
Eğitim Yönetiminde Bireysel Ve Grupla Birlikte Karar Almanın Farklılaştırıcı Rolü: Bir Vaka Çalışması / The Differential Role Of Individual And Group Decision Making In Educational Administration: A Case Study
88TurkishÖğretmen Çiğdem KıldişÖğretmen Çiğdem Kıldiş
Prof. Dr. Selahattin Turan
Özel Okullarda Örgütsel Iklim Ve Örgütsel Politika Algıları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / The Relationship Between Organizational Climate And Perceptions Of Organızatıonal Politıcs In Turkish Private Middle Schools
99TurkishDr. Öğr. Üyesi Zeki ÖğdemDr. Öğr. Üyesi Zeki Öğdem
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Süreci / Pedagogical Formation Education Certificate Program Process
111TurkishÖğretmen Ülkü YıldızÖğretmen Ülkü Yıldız
Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Proje Okullarında Sınıf Yönetimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar / Problems Encountered In Classroom Management Process In Project Schools
120TurkishÖğretmen Ömür Aydeniz CanÖğretmen Ömür Aydeniz Can
Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Ortaokul Müdürlerinin Ders Denetim Sürecinde Yaşadığı Sorunlar / Problems Experienced By Secondary School Principals In The Course Supervision
341TurkishLisansüstü Öğrencisi Canan GüvenLisansüstü Öğrencisi Ismail Hakkı Özdemir
Lisansüstü Öğrencisi Canan Güven
Öğretmen Ayşe Anlar
Öğretmen Fatma Garip
Öğretmen Nilay Köse
Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim Sürecine Ilişkin Öğretmenlerin Görüşlerinin Incelenmesi / The Examination Of Teachers’ Views Related To Distance Education In Pandemic Process


4th Session 29 October 2021 Friday 11:00-12:15
Salon: 30 AĞUSTOS
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair
Vice-Chair: Assist. Prof. Figen Karaferye
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
187EnglishDr. Öğr. Üyesi Figen KaraferyeDr. Öğr. Üyesi Figen Karaferye
Revisiting The Strategies For Effective Classroom Management In Online/remote Education
307TurkishDr. Öğr. Üyesi Figen KaraferyeDr. Öğr. Üyesi Figen Karaferye
Eğitim 4.0 Tartışmaları Etkisinde Ve Pandemi Döneminin Ardından Üniversitelerde Işleyiş / Higher Education After The Pandemic: Exploring The Opinions Of University Academic Staff
384TurkishDr. Öğr. Üyesi Atilla ÖzdemirDr. Öğr. Üyesi Atilla Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye Şentürk
Bir Yüksek Öğrenim Kurumunda Covid - 19 Küresel Salgınına Yönelik Alınan Tedbirler Ve Öğretime Yansımaları / Measures Taken Against The Covid-19 Pandemic In A Higher Education Institution And Its Reflections On Teaching


5th Session 29 October 2021 Friday 15:45-17:00
Salon: PEGEM
Chair Professor Yücel Gelişli
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
219TurkishDr. Vakkas YalçınDr. Vakkas Yalçın
Dr. Öğr. Üyesi Şule Erden
Tasarım Odaklı Düşünme Modeline Göre Hazırlanan Stem Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocukların Yaratıcılık Ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi / The Effect Of Stem Activities Prepared According To The Design Thinking Model On Preschool Children's Creativity And Problem-solving Skills
221TurkishDr. Vakkas YalçınDr. Vakkas Yalçın
Dr. Öğr. Üyesi Şule Erden
Okul Öncesi Çocuklarıyla Tasarım Odaklı Stem Eğitimi / Design-thinking Stem Education With Preschool Children
246TurkishArş. Gör. Dr. Vakkas YalçınArş. Gör. Dr. Vakkas Yalçın
Arş. Gör. Oğuzhan Öztürk
Okul Öncesi Dönem Çocukların Yaratıcılık Becerileriyle Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Preschool Children's Creativity Skills And Social Problem Solving Skills
373TurkishUzman Rumeysa ŞenUzman Rumeysa Şen
Öğretmen Görüşlerine Göre Çocukların Okula Uyum Süreci / Öğretmen Görüşlerine Göre Çocukların Okula Uyum Süreci5th Session 29 October 2021 Friday 15:45-17:00
Salon: GAZİ
Chair Assist. Prof. Kemal Köksal
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
213TurkishÖğretmen Elif YiğitÖğretmen Elif Yiğit
Prof. Dr. Taner Altun
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrencilerin Teknolojik Okuryazarlık Becerilerinin Eylem Araştırması Ile Geliştirilmesi / Developıng The Technologıcal Lıteracy Skılls Of Students In Integrated Classrooms Through Actıon Research
218TurkishLisansüstü Öğrencisi Fatma Nur AltuhLisansüstü Öğrencisi Fatma Nur Altuh
Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Okuma Yazmaya Hazırlık Programının Etkililiği Hakkında Öğretmen Görüşleri / Teachers' Opinions On The Effectiveness Of The Literacy Preparation Program Implemented In The Pre-school Period
230TurkishDr. Öğr. Üyesi Ferat YilmazDr. Öğr. Üyesi Ferat Yilmaz
Arş. Gör. Dr. Hanifi Şekerci
Ilkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Saygılı Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / Investigation Of Respectful Behavior Levels Of Primary School 4th Grade Students In Terms Of Various Variables
234TurkishArş. Gör. Dr. Hanifi ŞekerciArş. Gör. Dr. Hanifi Şekerci
Dr. Öğr. Üyesi Ferat Yılmaz
Sınıf Öğretmeni Adayları Uzaktan Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersini Nasıl Değerlendiriyor? Bir Durum Çalışması / How Do Primary School Teacher Candidates Evaluate Distance Social Studies Teaching? A Case Study
369TurkishÖğr. Gör. Busra FayetörbayÖğr. Gör. Busra Fayetörbay
Çocukların Pandemi Sürecine Yönelik Görüşlerinin Yaratıcı Drama Yoluyla Incelenmesi / Examination Of Children's Views On The Pandemic Process Through Creative Drama5th Session 29 October 2021 Friday 15:45-17:00
Salon: 19 MAYIS
Chair Professor Gülgün Alpan
Vice-Chair: Instructor Zeynep Şahin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
144TurkishLisansüstü Öğrencisi Gülaman AtagünProf. Dr. Gürcü Erdamar
Lisansüstü Öğrencisi Gülaman Atagün
Bilişsel Yük Üzerine Bir Tematik Analiz Çalışması / A Thematic Analysis On Cognitive Load
205TurkishLisans Öğrencisi Fatma Tuba ErLisans Öğrencisi Elif Akkuş
Lisans Öğrencisi Denizhan Yağlı
Lisans Öğrencisi Fatma Tuba Er
Covid - 19 Salgınının Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Ve Yeterlik Algılarındaki Değişimin Incelenmesi / Investigating The Changes In Professional Anxiety And Perception Of Competence Of Teacher Candidates Due To Covid-19
259TurkishLisansüstü Öğrencisi Şule ErdemLisansüstü Öğrencisi Şule Erdem
Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz
Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenmeye Ilişkin Görüşleri / The Views Of Prospective Teachers About Learning Foreign Language
263TurkishLisansüstü Öğrencisi Şule ErdemLisansüstü Öğrencisi Şule Erdem
Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz
Resim - Iş Öğretmenliği Ve Konservatuvar Öğrencilerinin Sanat Eğitimi Kavramına Ilişkin Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Art Teaching And Conservatory Students About The Concept Of Art Education
285TurkishProf. Dr. Gülgün Bangir AlpanÖğr. Gör. Zeynep Şahin
Prof. Dr. Gülgün Bangir Alpan
Covid - 19 Küresel Salgın Dönemi Uzaktan Eğitim: Çevrimiçi Ödevlere Ilişkin Öğrenci Görüşleri / Distance Education During Covid-19 Global Pandemic: Student Views On Online Assignments5th Session 29 October 2021 Friday 15:45-17:00
Salon: 23 NİSAN
Chair Professor Kasım Kıroğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Görkem Ceyhan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
55TurkishArş. Gör. Dr. Ibrahim UysalArş. Gör. Dr. Abdullah Faruk Kiliç
Arş. Gör. Dr. Ibrahim Uysal
Karma Testlerde Dağılımın Normalliği Kişilerin Yetenek Kestirimlerini Nasıl Etkilemektedir? / How Does Ability Distribution Affect Ability Estimates In Mixed Format Tests?
58TurkishArş. Gör. Dr. Ibrahim UysalArş. Gör. Dr. Ibrahim Uysal
Arş. Gör. Dr. Abdullah Faruk Kiliç
Bağımsız Iki Örneklem Için Etki Büyüklükleri Ve Öneriler / Effect Sizes For Two Independent Samples And Recommendations
117TurkishDr. Öğr. Üyesi Selda Örs ÖzdilDr. Öğr. Üyesi Selda Örs Özdil
Öğretmen Adaylarına Göre Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özelliklerin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi / Determining The Importance Levels Of The Qualities Required By The University Teacher According To The Preservice Teacher
118TurkishDr. Öğr. Üyesi Selda Örs ÖzdilDr. Öğr. Üyesi Selda Örs Özdil
Normallik Testleri Ve Normallik Varsayım Ihlaline Yönelik Farklı Görüşler / Normality Tests And Different Views On Normality Assumption Violation
226TurkishDr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami KoyuncuDr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami Koyuncu
Dr. Öğr. Üyesi Görkem Ceyhan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şata
Öğretmen Adayları Atanamama Kaygısı Ölçeğinin Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin Incelenmesi / Investigation Of Measurement Invariance Of The The Anxiety Of Pre-service Teachers’ Not To Be Appointed To Teachership Scale By Gender5th Session 29 October 2021 Friday 15:45-17:00
Salon: 29 EKİM
Chair Professor Meliha Yılmaz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Emine Teker
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
175TurkishArş. Gör. Ayse ÖzçınarDoç. Dr. Emine Teker
Arş. Gör. Ayse Özçınar
Yaratıcı Drama Ve Sanatla Terapi Yoluyla Dezavantajlı Çocuklar Için Bir Atölye Örneği; Yaşamın Adı Farklılığın Sesi / An Example Of A Workshop For Disadvantaged Children Through Creative Drama And Art Therapy; The Name Of Life The Voice Of Difference
214TurkishArş. Gör. Kürşat AzilioğluArş. Gör. Kürşat Azilioğlu
Prof. Dr. Meliha Yilmaz
Toplumsal Ve Kültürel Değişimlerin Sanat Eğitimine Yansımaları / Reflections Of Social And Cultural Changes On Art Education
233TurkishÖğr. Gör. Mehmet Ali GökdemirProf. Dr. Meliha Yilmaz
Öğr. Gör. Mehmet Ali Gökdemir
Çevrim Içi Olarak Yürütülen Uygulama/atölye Derslerinin Öğretim Elemanlari Ve Öğrencilerin Görüşlerine Göre Incelenmesi / Investigation Of Online Practice/workshop Courses According To The Opinions Of The Teachers And Students
244TurkishArş. Gör. Tuba ŞevginArş. Gör. Tuba Şevgin
Prof. Dr. Meliha Yılmaz
Arkeolojik Buluntulardaki Figüratif Tasvirlerin Lisans Öğrencilerinin Resimlerine Yansıması (Urartu Medeniyeti Örneği) / Figurative Depictions In Archaeological Finds’ Influence Upon Undergraduate Students (example Of Urartu Civilization)
318TurkishDr. Öğr. Üyesi Banu Erşanlı TaşDr. Öğr. Üyesi Banu Erşanlı Taş
Sanat Eğitimi Perspektifinde Sabiha Rüştü Bozcalı’nın Hayatı Ve Eserleri / The Life And Works Of Sabiha Rüştü Bozcalı In The Perspective Of Art Education
368TurkishÖğretmen Mahmut ÖzkanÖğretmen Mahmut Özkan
Prof. Dr. Ali Osman Alakuş
Okul Öncesi Görsel Sanatlar Eğitiminde Öğrenci Velilerinin Eğitim Düzeyleri / Parental Educational Attainment Variable In Preschool Visual Arts Education


5th Session 29 October 2021 Friday 15:45-17:00
Salon: 30 AĞUSTOS
Chair Professor Mustafa Çelebi
Vice-Chair: Assoc. Prof. Serkan Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
112TurkishDr. Öğr. Üyesi Serkan AslanDr. Öğr. Üyesi Serkan Aslan
Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modelinin Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlığına Ve Dijital Pedagojik Yeterliğine Etkisi / The Effect Of The Flipped Classroom Model On Pre-service Teachers' Digital Literacy And Their Digital Pedagogical Competence
148EnglishLisansüstü Öğrencisi Aysun DurmuşçelebiLisansüstü Öğrencisi Aysun Durmuşçelebi
Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Teachers' Self-efficiency Perception Of Flipped Learning
149TurkishLisansüstü Öğrencisi Tuba ÖzkanLisansüstü Öğrencisi Tuba Özkan
Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Türkiye’de Stem Eğitimine Yönelik Yapılan Araştırmaların Içerik Analizi / Content Analysis Of Researches On Stem Education In Turkey
173TurkishLisansüstü Öğrencisi Saliha SuProf. Dr. Mustafa Çelebi
Lisansüstü Öğrencisi Saliha Su
Lise Öğrencilerinin Matematik Odaklı Epistemolojik Inançları, Matematik Öz Yeterlik Algıları Ve Matematik Kaygıları Arasındaki Ilişki / The Relationship Between Mathematics-oriented Epistemological Beliefs, Mathematics Self-efficacy Perceptions, And Mathematics Anxiety Of High School Students
178TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşen TokayLisansüstü Öğrencisi Ayşen Tokay
Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Ortaokul Öğrencilerinin Ve Ilköğretim Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreciyle Ilgili Görüşleri / Opinions Of Secondary School Students And Secondary School Mathematics Teachers On The Distance Education Process
206TurkishLisansüstü Öğrencisi Cennet ÖzkanLisansüstü Öğrencisi Cennet Özkan
Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Ortaöğretim 10. Sınıf Almanca Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Secondary School 10th Grade German Curriculum According To Teachers' Views


6th Session 29 October 2021 Friday 17:15-18:30
Salon: GAZİ
Chair Assoc. Prof. Zeynep Aydın Sünbül
Vice-Chair: Instructor Yahya Aktu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
135TurkishÖğretmen Mine BunsuzÖğretmen Mine Bunsuz
Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servisinde Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Akıl Ve Zeka Oyunları Kullanımına Ilişkin Örnekler Ve Etkileri / Examples And Effects Of Using Mind And Intelligence Games For Secondary School Students In Psychological Counseling And Guidance Service
146TurkishÖğr. Gör. Dr. Yahya AktuÖğr. Gör. Dr. Yahya Aktu
Prof. Dr. Mücahit Dilekmen
Ebeveynler Için Çocuk Istismarına Ilişkin Bilişler Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development Of Child Abuse Cognitions Scale For Parents
147TurkishÖğr. Gör. Dr. Yahya AktuÖğr. Gör. Dr. Yahya Aktu
Prof. Dr. Mücahit Dilekmen
Koronavirüs (Covid - 19) Hastalığını Geçiren Yetişkinlerin Yaşadıkları Psikolojik Süreçler / Psychological Processes Experienced By Adult With Coronavirus (covid-19) Disease
155EnglishÖğr. Gör. Nilüfer UyarÖğr. Gör. Nilüfer Uyar
Prof. Dr. Ibrahim Yıldırım
Experiences Of Divorced Women In Turkey: A Qualitative Study
349EnglishDoç. Dr. Zeynep Aydın SünbülDoç. Dr. Zeynep Aydın Sünbül
Doç. Dr. Neslihan Arıcı Özcan
The Validity And Reliability Evidence Of The Turkish Version Of The Body Responsiveness Questionnaire (brq)6th Session 29 October 2021 Friday 17:15-18:30
Salon: 19 MAYIS
Chair Assist. Prof. Mehmet Bars
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
258TurkishÖğretmen Kurtuluş AtliÖğretmen Kurtuluş Atli
Prof. Dr. Mehmet Yilmaz
Salgında Doğa Yoksunluğunun Azaltılması Için Kapalı Mekân Eğitim Önerileri / Indoor Education Recommendations For Reducing Nature Deficit In The Epidemic
366TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşegül OrkunProf. Dr. Sait Bulut
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Şahin
Lisansüstü Öğrencisi Ayşegül Orkun
Lisansüstü Öğrencisi Büşra Tez
Çevre Eğitiminde E - Portfolyo Kullanımının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevresel Özyeterlik, Tutum Ve Duyuşsal Eğilimlerine Etkisi / The Effect Of Using E-portfolio In Environmental Education On Prospective Preschool Teacher' Environmental Self-efficacy, Attitudes And Affective Tendencies
367TurkishLisansüstü Öğrencisi Gizem ŞahinProf. Dr. Sait Bulut
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Şahin
Lisansüstü Öğrencisi Büşra Tez
Lisansüstü Öğrencisi Ayşegül Orkun
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitiminde Zihin Haritaları Kullanımının Çeşitli Değişkenler Üzerine Etkisi / The Effect Of Using Mind Maps On Prospective Social Studies Teacher' Environmental Education On Various Variables
386TurkishDr. Öğr. Üyesi Mehmet BarsDr. Öğr. Üyesi Mehmet Bars
Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Dinamik Matematik Yazılımı Geogebra’nın Üstbilişin Tahmin Ve Planlama Bileşenlerini Desteklemedeki Pedagojik Potansiyeli / The Pedagogical Potential Of The Dynamic Mathematics Software Geogebra In Supporting The Prediction And Planning Components Of Metacognition6th Session 29 October 2021 Friday 17:15-18:30
Salon: 23 NİSAN
Chair Professor Mahmut Selvi
Vice-Chair: Assoc. Prof. Serkan Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
33TurkishLisansüstü Öğrencisi Ş.derya YurLisansüstü Öğrencisi Ş.derya Yur
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Çapraz
Fen Öğretmenlerinin Teknolojik Yenilikleri Izleme Eğilimleri Ve Dijital Eğitim Içeriklerinin Derste Kullanımına Ilişkin Görüşleri / Views Of Science Teachers On Their Trends In Monitoring Technological Innovations And The Use Of Digital Education Contents In Class
87TurkishLisansüstü Öğrencisi Tuğba GünerLisansüstü Öğrencisi Tuğba Güner
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Aslan
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Çevrim Içi Öğrenme (Senkron) Ortamları Ile Ilgili Deneyimlerinin Incelenmesi / Examination Of Science Teachers’ Experiences With Online Learning (concurrent) Environments
153TurkishLisansüstü Öğrencisi Buket Geviş FarhadzadaLisansüstü Öğrencisi Buket Geviş Farhadzada
Pandemi Ve Doğal Afetlerde Değişkenlerin Eğitime Etkisi / The Effect Of Variables On Education In Pandemics And Natural Disasters
326TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşegül TongalLisansüstü Öğrencisi Ayşegül Tongal
Doç. Dr. Mustafa Doğru
Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Yaşam Ve Kariyer Becerileri Açısından Incelenmesi / Analysis Of Science Textbooks In Terms Of Life And Career Skills
374TurkishLisansüstü Öğrencisi Sultan FidanLisansüstü Öğrencisi Sultan Fidan
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı
Toplumun Sosyobilimsel Algıları Kapsamında Alternatif Enerji Kaynaklarına Yönelik Görüşlerin Incelenmesi / Investıgatıon Of Opınıons On Alternatıve Energy Sources Wıthın The Context Of Socıologıcal Perceptıons


6th Session 29 October 2021 Friday 17:15-18:30
Salon: 29 EKİM
Chair Professor Özcan Demirel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
67TurkishLisansüstü Öğrencisi Berna YolcuLisansüstü Öğrencisi Berna Yolcu
Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Yaratıcı Drama Yönteminin Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri Ve Yöntemin Öğrenci Gelişimine Etkisi / Teachers' Views On The Application Of Creative Drama Method And Its Effect On Student Development
140TurkishProf. Dr. Yusuf ŞahinProf. Dr. Yusuf Şahin
Eğitim Sınıfta Kaldı / Education Failed
184TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşenur ÖzaltınLisansüstü Öğrencisi Ayşenur Özaltın
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Programı Kazanımlarının Taksonomik Açıdan Incelenmesi / Examination Of Turkish Language And Literature Curriculum Achievements In Terms Of Taxonomic
220TurkishLisansüstü Öğrencisi Nefise AksoyLisansüstü Öğrencisi Nefise Aksoy
Ilkokul Ve Ortaokulda Kaynaştırma Öğrencilerinin, Öğretmenlerinin Ve Velilerinin Uzaktan Eğitme Yönelik Tutum Ve Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of The Attitudes And Opinions Of Primary And Secondary Inclusive Students, Teachers And Parents On Distance Education
283TurkishÖğr. Gör. Ismail SatmazÖğr. Gör. Ismail Satmaz
Prof. Dr. Remzi Y. Kıncal
Matematik Dersinde Alt Başarı Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Kimliklerine Ilişkin Özelliklerinin Incelenmesi / Investigation Of The Mathematics Identity Characteristics Of Low Achievement Level Students In Mathematics Lesson
348TurkishArş. Gör. Emrullah EsenArş. Gör. Emrullah Esen
Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel
Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Düzeyin Akademik Başarı Üzerindeki Yordayıcı Rolünün Incelenmesi: Pisa 2018 Türkiye Örneği / Examining The Predictive Role Of Economic, Social And Cultural Level On Academic Achievement: The Case Of Pisa 2018 Turkey


7th Session 30 October 2021 Saturday 09:30-10:45
Salon: GAZİ
Chair Professor Ahmet Ok
Vice-Chair: Assoc. Prof. Elif Sezgin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
174TurkishArş. Gör. Sevinç Demir KayaArş. Gör. Sevinç Demir Kaya
Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu
Okuma Yazmaya Hazırlık Uygulamalarında Koçluk Süreci / Coaching Process In Literacy Preparation Practices
303EnglishUzman Özge AydinUzman Özge Aydin
Prof. Dr. Ahmet Ok
A Systematic Review On Teacher’s Expectations And Classroom Behaviors
338TurkishDr. Öğr. Üyesi Sami PektaşProf. Dr. Neslihan Avcı
Arş. Gör. Müge Kunt
Dr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş
Çocuğa Bakışı Değerlendirme Aracı / “view To The Child” Evaluation Tool
361TurkishArş. Gör. Pelin YıldırımArş. Gör. Pelin Yıldırım
Prof. Dr. Kemal Doymuş
Öğretmen Adaylarının Stem Farkındalık Ve Özyeterlik Inançları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / İnvestigating Of The Relationship Between Teacher Candidates' Stem Awareness And Self-efficacy Beliefs
383TurkishDoç. Dr. Elif SezginDoç. Dr. Elif Sezgin
Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu
Doç. Dr. Leyla Ulus
Baba - Çocuk Ilişkisinin 5 - 6 Yaş Gurubu Çocukların Psikolojik Dayanıklılıklarıyla Ilişkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Relationship Of Father-child Relationship With The Psychological Resilience Of 5-6-year-old Children7th Session 30 October 2021 Saturday 09:30-10:45
Salon: 19 MAYIS
Chair Professor Özcan Demirel
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Mavaşoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
48TurkishÖğr. Gör. Çağrı KaygısızÖğr. Gör. Çağrı Kaygısız
Arş. Gör. Zehra Nur Bayındır
Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sonrası Dönem / Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sonrası Dönem
268EnglishArş. Gör. Tuba DemirelArş. Gör. Tuba Demirel
Digital Competence: Is It A Challenge Or An Advantage For Foreign Language Teachers? / Digital Competence: Is It A Challenge Or An Advantage For Foreign Language Teachers?
292TurkishÖğr. Gör. Dr. Aliye GençÖğr. Gör. Dr. Aliye Genç
Prof. Dr. Perihan Yalçın
Peri Masallarında Mitolojinin Izleri / Traces Of Mythology In Fairy Tales
336TurkishÖğretmen Zülfü AlımterinÖğretmen Zülfü Alımterin
Şanlıurfa’da Öğrenim Gören Geçici Koruma Altındaki Çocukların, Öğretmenlerinin Ve Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Yolları / Problems Encountered By Children Under Temporary Protection Studying In Şanlıurfa, Teachers And School Administrators And Solutions
371TurkishDoç. Dr. Mustafa MavaşoğluDoç. Dr. Mustafa Mavaşoğlu
Fransızca Ders Kitaplarındaki Sözlü Metinlerde Eşdizimsel Örüntüleme / Collocation In Spoken Texts Of French Textbooks


7th Session 30 October 2021 Saturday 09:30-10:45
Salon: 23 NİSAN
Chair Professor Temel Çalık
Vice-Chair: Assoc. Prof. Vicdan Altınok
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
43TurkishÖğretmen Aynur Apaydin TosunÖğretmen Aynur Apaydin Tosun
Türkiye’de Özel Öğretim Kurumlarının Yapısı Ve Sorunlarına Bir Bakış / Türkiye’de Özel Öğretim Kurumlarının Yapısı Ve Sorunlarına Bir Bakış
181TurkishÖğretmen Hayriye Akbulut AltınovaÖğretmen Hayriye Akbulut Altınova
Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Faaliyetlerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisi / The Effect Of School Principals' Course Supervision Activities On Teachers' Professional Development
287TurkishLisansüstü Öğrencisi Sezen Tunay ArasLisansüstü Öğrencisi Sezen Tunay Aras
Prof. Dr. Şükran Tok
Ortaokulda Öğrenim Gören Özel Gereksinimli (Hdyz) Öğrencilerin Okula Uyum Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher's Opinions On The School Adaptation Process Of Special Needs (hdzy) Students In Secondary School
377TurkishLisansüstü Öğrencisi Merve YılmazProf. Dr. Gülsün Atanur Baskan
Lisansüstü Öğrencisi Merve Yılmaz
Türkiye'de Yükseköğretimde Fırsat Eşitliğinin Değerlendirilmesi Ve Öneriler / Evaluatıon Of Equal Opportunıtıes ın Highereducatıon ın Turkey And Recommendatıons
387TurkishLisansüstü Öğrencisi Filiz NazlimLisansüstü Öğrencisi Filiz Nazlim
Prof. Dr. Temel Çalik
Ortaöğretim Kurumlarında Yöneltme Uygulamalarının Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Incelenmesi / Examination Of Direction Practices In Secondary Education Institutions According To School Headquarters' Opinions


8th Session 30 October 2021 Saturday 10:45-12:00
Salon: GAZİ
Chair Assoc. Prof. Turan Akman Erkiliç
Vice-Chair: Assist. Prof. Meltem Ökdem
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
104TurkishDr. Izzet KaplanDr. Izzet Kaplan
Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan
Maarif Müfettişleri Ve Okul Müdürlerin Öğretmen Ders Denetimi / Teacher Supervision Of School Education Supervisors And School Principals
142TurkishDr. Öğr. Üyesi Meltem ÖkdemDr. Öğr. Üyesi Meltem Ökdem
Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Karşı Uyguladıkları Mobbing Davranışları (Mahkemelere Intikal Eden Dava Örnekleriyle) / Mobbing Behaviors Of School Principals Against Teachers (with Examples Of Cases Referred To The Courts)
162TurkishDr. Izzet KaplanDr. Izzet Kaplan
Covit 19 Pandemi Süreciyle Ilgili Okul Yöneticilerinin Görüşleri / Opinions Of School Administrators On The Covit 19 Pandemic Process
170TurkishDoç. Dr. Turan Akman ErkılıçDoç. Dr. Turan Akman Erkılıç
Dr. Engin Dilbaz
Uzaktan Eğitim Temalı Pandemi Araştırmalarının Değerlendirilmesi: Bir Meta - Sentez Çalışması / Evaluation Of Distance Education Themed Pandemic Studies: A Meta-synthesis Study
293TurkishArş. Gör. Dr. Emre SönmezArş. Gör. Dr. Emre Sönmez
Okullarda Öğrenci Başarısını Destekleyen Bir Öğrenme Kültürü Oluşturma: Dört Boyutlu Bir Yapı / Creating A Culture Of Learning That Supports Student Success In Schools: A Four-dimensional Structure8th Session 30 October 2021 Saturday 10:45-12:00
Salon: 19 MAYIS
Chair Professor Asuman Seda Saracaloglu
Vice-Chair: Assist. Prof. Gözde Eken Taşkaya
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
101TurkishLisansüstü Öğrencisi Fatih KamçıProf. Dr. Murat Tuncer
Lisansüstü Öğrencisi Fatih Kamçı
Lisans Eğitimi Almış Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitime Yönelik Algıları / Perceptions Of Undergraduate Teachers Regarding The Postgraduate Education
138TurkishLisansüstü Öğrencisi Müge VuralProf. Dr. Murat Tuncer
Lisansüstü Öğrencisi Müge Vural
Covid - 19 Pandemi Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitimde Öğrenci Davranışlarının Incelenmesi / Investigation Of Student Behaviors In Distance Education Conducted During The Covid-19 Pandemic Process
154TurkishProf. Dr. Asuman Seda SaracaloğluLisansüstü Öğrencisi Yavuz Çetin
Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu
Lise Öğrencilerinin Öğrenme Çevikliği Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları / High School Students' Learning Agility Scale: Validity And Reliability Studies
197TurkishArş. Gör. Halit Ziya PakişProf. Dr. Murat Tuncer
Arş. Gör. Halit Ziya Pakiş
Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Dijital Okuryazarlık Becerileri Ve Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları; Hakkâri Üniversitesi Örneği / Digital Literacy Skills And Attitudes Towards Distance Education In University Students In The Process Of Distance Education; Example Of Hakkari University
304EnglishUzman Özge AydinUzman Özge Aydin
A Phenomenological Study On Thesis/dissertation Supervision Process From The Viewpoints Of Graduate Students


8th Session 30 October 2021 Saturday 10:45-12:00
Salon: 23 NİSAN
Chair
Vice-Chair: Assoc. Prof. Nazan Karakaş Özür
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
22TurkishLisans Öğrencisi Hacer DurLisans Öğrencisi Hacer Dur
Arş. Gör. Galip Öner
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okula Uyum Problemlerine Ilişkin Idareci Ve Öğretmen Görüşleri / Opinions Of Administrators And Teachers On The Problems Of Adjusting To School Of Foreign Students
23TurkishLisans Öğrencisi Şeyma ErarslanLisans Öğrencisi Şeyma Erarslan
Arş. Gör. Galip Öner
Bilim Merkezlerine Sosyal Bilimler Nasıl Entegre Edilebilir? / How Can Social Sciences Be Integrated Into Science Centers?
25TurkishLisans Öğrencisi Dilara UlucanLisans Öğrencisi Dilara Ulucan
Lisans Öğrencisi Irfan Can Karaca
Arş. Gör. Galip Öner
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Şehrin Tarihi Mekânlarına Yönelik Farkındalıklarının Incelenmesi (Kayseri Ili Örneği) / Investigation Of Social Studies Teachers' Awareness Of The Historical Places Of Their City (example Of Kayseri Province)
191TurkishDoç. Dr. Nazan Karakaş ÖzürDoç. Dr. Nazan Karakaş Özür
Coğrafya Öğretiminde Modernleme Çabalari: 2005 Öğretim Programi Yöntem Ve Teknikler Analizi / Modernizing Efforts In Geography Teaching: The 2005 Curriculum Methods And Techniques Analysis
251TurkishÖğretmen Şahin AyvazoğluÖğretmen Şahin Ayvazoğlu
Öğretmen Hüsna Ayvazoğlu
Fen Mühendislik Ve Girişimcilik Uygulamaları Hakkında Öğretmen Görüşleri / Teacher's Opınıons On Scıence Engıneerıng And Entrepreneurshıp Practıces
282TurkishDr. Öğr. Üyesi Şenol Mail PalaDr. Öğr. Üyesi Şenol Mail Pala
Sosyal Bilgiler Dersi Kitaplarının Dijital Vatandaşlık Bağlamında Incelenmesi / Analysis Of Social Studies Textbooks In The Context Of Digital Citizenship
352TurkishDr. Öğr. Üyesi Şenol Mail PalaDr. Öğr. Üyesi Şenol Mail Pala
2005 Ve 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Okuryazarlık Becerileri Açısından Incelenmesi / Investigation Of 2005 And 2018 Social Studies Curriculum In Terms Of Literacy Skills


9th Session 30 October 2021 Saturday 13:30-14:45
Salon: GAZİ
Chair Professor Alaattin Canbay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
95TurkishDoç. Dr. Özlem ÖmürDoç. Dr. Özlem Ömür
Dr. Çağla Serin Özparlak
Eğitimci Gözüyle Pandemi Öncesi Ve Sonrasında Piyano Eğitimi / Piano Education During And After The Pandemic Process From The Perspective Of The Educator
222TurkishLisansüstü Öğrencisi Almila UlusoyLisansüstü Öğrencisi Almila Ulusoy
Prof. Dr. Ferda Gürgan Öztürk
Müzik Öğretmenlerinin Uzaktan Piyano Eğitimine Yönelik Yarar Algıları / Benefit Perceptions Of Music Teachers For Distance Piano Education
286TurkishProf. Dr. Alaattin CanbayProf. Dr. Alaattin Canbay
Lisansüstü Öğrencisi Sonat Başpınar
Pandemide Müzik Eğitimi Ve Ilköğretimde Uzaktan Eğitime Yönelik Yeni Yaklaşimlar / Pandemİde MÜzİk EĞİtİmİ Ve İlkÖĞretİmde Uzaktan EĞİtİme YÖnelİk Yenİ YaklaŞimlar9th Session 30 October 2021 Saturday 13:30-14:45
Salon: 19 MAYIS
Chair Assoc. Prof. Serkan Dinçer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
157TurkishLisansüstü Öğrencisi Aybala CesurLisansüstü Öğrencisi Aybala Cesur
Doç. Dr. Bengü Türkoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Zihinlerindeki Baba Şeması Ve Ideal Baba Figürlerinin Incelenmesi / Investigation Of The Father Scheme And Ideal Father Figures In The Minds Of University Students
165TurkishÖğr. Gör. Ayfer BeylikProf. Dr. Alper Tolga Kumtepe
Arş. Gör. Aylin Öztürk
Doç. Dr. Sinan Aydın
Doç. Dr. Irfan Süral
Dr. Öğr. Üyesi Ihsan Güneş
Prof. Dr. Evrim Genç Kumtepe
Öğr. Gör. Ayfer Beylik
Doç. Dr. Abdulkadir Karadeniz
Doç. Dr. Gürkan Öztürk
Prof. Dr. Arif Altun
Öğrenme Analitikleri Tabanlı Performans Değerlendirme Panellerine Yönelik Öğrenen Görüşleri / Learner Views On Learning Analytics Based Dashboards
209TurkishÖğretmen Hamdi KaramanÖğretmen Hamdi Karaman
Doç. Dr. Ömer Yılar
Öğretmen Osman Aslan
Covid - 19 Salgını Sürecinde Türkçenin Yeterince Etkin Kullanılmadığı Yörelerde Uzaktan Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Distance Turkish Teaching In Areas Where Turkish Isn't Used Effectively Enough In The Covid-19 Outbreak
254TurkishDr. Öğr. Üyesi Görkem IldaşDr. Öğr. Üyesi Görkem Ildaş
Pandeminin Tv Ana Haber Bültenlerinde Yayınlanan Eğitim Haberlerine Etkisi Üzerine Bir Içerik Analizi / A Content Analysis On The Impact Of The Pandemic On Educational News Broadcast In Tv Prime News
316TurkishDr. Seda ÇarikçiDr. Seda Çarikçi
Dr. Kader Arkan Sezgin
Uzman Ayhan Korkmaz
Eba Anaokulu Öğretmeni Olmak / Become An Eba Kindergarten Teacher
379TurkishÖğretmen Emine KandinÖğretmen Emine Kandin
Acil Uzaktan Eğitim, Acil Uzaktan Öğretim / Emergency Remote Education- Emergency Remote Teaching9th Session 30 October 2021 Saturday 13:30-14:45
Salon: 23 NİSAN
Chair Dr. Ayhan Özkan Kamu Ve Eğitim Yönetimi Uzmanı Mülki Idare Amiri
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
257TurkishÖğretmen Fatma KüçükmeleşProf. Dr. Türkay Nuri Tok
Öğretmen Fatma Küçükmeleş
Türk Eğitim Sistemi Sorunlarına Ilişkin Öğretmen Görüşleri Ve Önerileri / Teachers' Opinions And Suggestions On The Problems Of The Turkish Education System
267TurkishÖğretmen Mehmet IsmetoğluProf. Dr. Türkan Argon
Lisansüstü Öğrencisi Didem Çelik Yilmaz
Öğretmen Mehmet Ismetoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Nevzat Öztürk
Uzaktan Eğitim Sürecinde Okul Aile Işbirliğinde Yaşanan Değişime Yönelik Paydaş Görüşleri / Stakeholder Views On The Change In School And Family Cooperation In The Distance Education Process
269TurkishLisansüstü Öğrencisi Samet Mehmet Mehmet ÇetinLisansüstü Öğrencisi Samet Mehmet Mehmet Çetin
Prof. Dr. Mehmet Korkmaz
Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları Ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme Sebepleri Arasındaki Ilişki / It Has Been Explained In The Researches That The Lack Of Managerial Knowledge Of The Administrators Causes The Teachers To Feel Distrust Towards The Administrators Due To The Understanding Of Management Far From Democratic Leadership Behaviors And Due To A Negative Working Environment. It Is Seen That The Problems Experienced In Schools Are Also Caused By The Management Skills Of School Administrators. Considering The Reasons For Teachers' Relocation, The Behavior Of School Administrators Can Be Shown As Th
345TurkishÖğretmen Fatma GüzelgörürDoç. Dr. Esef Hakan Toytok
Öğretmen Fatma Güzelgörür
Okullardaki Örgütsel Belirsizlik Düzeyinin Örgütsel Depresyon Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Organızatıonal Uncertaınty Level On Organızatıonal Depressıon In Schools
376TurkishDr. Öğr. Üyesi Hatice TuranDr. Öğr. Üyesi Hatice Turan
Eğitimde Veriye Dayalı Karar Vermenin Kavramsal Çerçevesi Ve Timss 2019 Sonuçlarının Veriye Dayalı Karar Verme Bağlamında Incelenmesi / A Conceptual Framework For Data-driven Decision Making In Education And Analysis Of Timss 2019 Results In The Context Of Data-driven Decision Making9th Session 30 October 2021 Saturday 13:30-14:45
Salon: 29 EKİM
Chair Professor Çavuş Şahin
Vice-Chair: Assist. Prof. Emrullah Akcan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
290TurkishDr. Öğr. Üyesi Emrullah AkcanDr. Öğr. Üyesi Emrullah Akcan
Lisansüstü Öğrencisi Sümeyye Dudu Türkcan
Mülteci/göçmen Öğrencilerin Sınıf Öğretmeni Imajına Ilişkin Yaptıkları Çizimler / Draws Of Refugee/immigrant Students’ Regarding The Image Of The Class Teacher
335TurkishProf. Dr. Çavuş ŞahinProf. Dr. Çavuş Şahin
Lisansüstü Öğrencisi Yasemin Selvi Şenyurt
Covid - 19 Salgınında Uzaktan Eğitim Sürecinde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı Ile Ilgili Öğretmen Görüşleri / Teachers' Opinions On The Use Of Web 2.0 Tools In The Distance Education Process In The Covid-19 Epidemic
337TurkishDr. Vahit Ağa YıldızDr. Vahit Ağa Yıldız
Prof. Dr. Durmuş Kılıç
Öğretmenler Ve Öğretmen Adaylarında Duygusal Zeka: 2000 - 2020 Yılları Arasında Türkiye’de Yayımlanmış Makalelerin Eğilimleri / Emotional Intelligence In Teachers And Teacher Candidates: Trends Of Articles Published In Turkey Between The Years 2000-2020
343TurkishLisansüstü Öğrencisi Büşra GülerLisansüstü Öğrencisi Büşra Güler
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Polat
Süreli Çocuk Yayınlarında 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Kazanımlarının Incelenmesi: Mavi Kırlangıç Dergisi Örneği / Investİgaton Of 3rd Garde Lİfe Scİences Course Outcomes İn Chİldren’s Perİodİcals: The Example Mavİ KirlangiÇ Magazİne


9th Session 30 October 2021 Saturday 13:30-14:45
Salon: 30 AĞUSTOS
Chair Professor Mustafa Çelebi
Vice-Chair: Öğr. Gör. Dr. M. Emir Rüzgar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
29TurkishÖğretmen Tayfun ÜrekliÖğretmen Tayfun Ürekli
Prof. Dr. Nuri Doğan
Etwinning Projelerinin Ilkokul Öğrencilerindeki Sosyal Yetkinlik Gelişimlerine Katkıları Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / The Primary School Teachers’ Opinions About The Contributions Of Etwinning Projects On The Social Competence Progress Of Primary School Students
60TurkishÖğr. Gör. Dr. M. Emir RüzgarÖğr. Gör. Dr. M. Emir Rüzgar
Okullar Ne Öğretmeli: Liberalizm, Marksizm Ve Varoluşçuluktan Yanıtlar / What Should Schools Teach: Answers From Liberalism, Marxism And Existentialism
156TurkishLisansüstü Öğrencisi Mustafa ÇaprazLisansüstü Öğrencisi Mustafa Çapraz
Dr. Öğr. Üyesi Candan Hamurcu
Uzaktan Eğitimle Matematik Dersi Veren Ilköğretim Kademesindeki Öğretmenlerin Ders Süreci Ve Öğrenci Kazanımları Hakkındaki Görüşleri / Teachers In Primary Education Teaching Mathematics Lessons With Distance Education Views On Course Process And Student Achievements
239TurkishDr. Eda ÖzDr. Eda Öz
Dr. Sevilay Aydemir
Prof. Dr. Gürcü Erdamar
Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretim Programlarının Uygulanması: Sorunlar Ve Öneriler / Implementation Of Curriculum In Emergency Remote Teaching Process: Problems And Suggestions
247TurkishÖğr. Gör. Ramazan TanaşProf. Dr. Murat Tuncer
Öğr. Gör. Ramazan Tanaş
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Internet Bağimliliklarinin Gelecek Beklentilerine Etkisi / The Impact Of Internet Addiction Of Vocational School Students On Their Future Expectations
248TurkishÖğr. Gör. Ramazan TanaşProf. Dr. Murat Tuncer
Öğr. Gör. Ramazan Tanaş
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Stresi Ile Mesleki Eğitime Yönelik Tutumlari Arasindaki Ilişki / The Relationship Between Vocational School Students' Career Stress And Their Attitudes To Vocational Education


10th Session 30 October 2021 Saturday 15:00-16:15
Salon: GAZİ
Chair Professor Yasin Ünsal
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Sevim Bezen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
125TurkishArş. Gör. Dr. Sevim BezenArş. Gör. Dr. Sevim Bezen
Prof. Dr. Celal Bayrak
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevrim Içi Ortamda Gerçekleşen Fizik Dersine Ilişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Belirlenmesi / Determining Secondary Education Students’ Perceptions Of Online Physics Lessons Through Metaphors
158TurkishLisansüstü Öğrencisi Izel AslanLisansüstü Öğrencisi Izel Aslan
Prof. Dr. Mehmet Yilmaz
Covid - 19 Pandemisi Ve Afetlerin Ekosistemler Üzerindeki Etkileriyle Ilgili Öğrenci Ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining The Views Of Students And Teachers On The Effects Of The Covid-19 Pandemic And Disasters On Ecosystems
203TurkishLisansüstü Öğrencisi Ebru BayşarLisansüstü Öğrencisi Ebru Bayşar
Prof. Dr. Mehmet Yilmaz
Ortaokul Öğrencilerinin Böcekler Ve Ekosistemlerin Işlerliğine Katkilari Hakkindaki Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining The Opinions Of Secondary Students On Insects And Their Contribution To The Operational Ecosystem10th Session 30 October 2021 Saturday 15:00-16:15
Salon: 19 MAYIS
Chair Professor Selahattin Turan
Vice-Chair: Assist. Prof. Bayram Bozkurt
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
61TurkishLisansüstü Öğrencisi Gülseda Karaman YilmazLisansüstü Öğrencisi Gülseda Karaman Yilmaz
Prof. Dr. Şükran Tok
Milli Eğitim Bakanliğina Bağli Okullarda Görev Yapan Kadin Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerinin Önündeki Engellerin Cam Tavan Sendromu Bağlaminda Incelenmesi (Cam Tavan) / Investigation Of The Obstacles To The Career Development Of Female Administrators Working In Schools Of The Ministry Of National Education In The Context Of Glass Ceiling Syndrome (glass Ceiling)
93TurkishLisansüstü Öğrencisi Miray DoğanLisansüstü Öğrencisi Miray Doğan
Prof. Dr. Hasan Arslan
Pandemi Sonrasında Yükseköğretimde Hibrit Eğitim Modeli / Hybrid Education Model In Higher Education After The Pandemic
123TurkishLisansüstü Öğrencisi Emrah KayaLisansüstü Öğrencisi Emrah Kaya
Lise Disiplin Anlayışlarının Evrimi: Cumhuriyetten Günümüze (1923 - 2018) / The Evolution Of High School Discipline: From The Republic To The Present (1923-2018)
273TurkishDr. Öğr. Üyesi Bayram BozkurtDr. Öğr. Üyesi Bayram Bozkurt
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Kara
Okul Yöneticilerinin Iletişim Sürecinde Yaptıkları Hatalar: Nedenleri Ve Etkileri / Mistakes Made By School Administrators In The Communication Process: Causes And Effects
295TurkishDr. Öğr. Üyesi Mevlüt KaraDr. Öğr. Üyesi Mevlüt Kara
Doç. Dr. Fatih Bozbayındır
Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Genel Tutum Ve Değerlerinin Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda Incelenmesi / An Investigation Of Teachers' General Attitudes And Values Regarding The Teaching Profession According To The Opinions Of School Administrators10th Session 30 October 2021 Saturday 15:00-16:15
Salon: 29 EKİM
Chair
Vice-Chair: Assist. Prof. Yunus Emre Ayna
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
96TurkishDr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AynaLisansüstü Öğrencisi Nur Sena Yiğit
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tolan
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Ayna
Sınıf Öğretmenlerinin Duygu Düzenleme Ve Duyguları Ifade Etme Düzeyleri Ile Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Examining The Relationship Between Classroom Teachers’ Levels Of Emotion Regulation And Expression Of Emotions And Classroom Management Skills
151EnglishDr. Öğr. Üyesi Fikriye Alkım ArıDoç. Dr. Mustafa Kemal Yöntem
Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Alkım Arı
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sarıkaya
The Beliefs About Appearance Scale (baas) Adaptation To Turkish: Reliability And Validity Study
198TurkishÖğretmen Bilge TopaloğluÖğretmen Bilge Topaloğlu
Doç. Dr. Bilge Çam Aktaş
Okul Psikolojik Danışmanlarının Gözünden Mülteci Öğrenciler / Refugee Students From The Perspective Of School Counselors
321TurkishDr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AynaÖğr. Gör. Lerzan Yılmaz
Arş. Gör. Berfin Değer
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çakmak Tolan
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Ayna
Üniversite Öğrencilerinde Öz - Duyarlılık Ve Kişilerarası Duyarlılık Ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki Ilişkiler / The Relationships Between Self-compassion, Interpersonal Sensitivity And Stress Coping Styles In University Students


10th Session 30 October 2021 Saturday 15:00-16:15
Salon: 30 AĞUSTOS
Chair Assoc. Prof. Ömer Yilar
Vice-Chair: Assist. Prof. Mehmet Bars
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
109TurkishLisansüstü Öğrencisi Esra YüceerLisansüstü Öğrencisi Esra Yüceer
Prof. Dr. Songül Tümkaya
Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yenilikçilik Eğilimlerinin Incelenmesi / Investigation Classroom Teachers' Professional Innovation Tendency
183TurkishÖğretmen Miraç BakkaloğluÖğretmen Miraç Bakkaloğlu
Prof. Dr. Taner Altun
Ilkokul 4.sınıf Öğrencilerinin Yerel Tarih Farkındalık Ve Tutumlarının Geliştirilmesine Yönelik Bir Aksiyon Araştırması Tasarımı / An Action Research Design For The Development Of Local History Awareness And Attitudes Of Primary School 4th Grade Students
223TurkishLisansüstü Öğrencisi Elif Zengin AksuDoç. Dr. Ömer Yılar
Lisansüstü Öğrencisi Elif Zengin Aksu
Ilkokul Öğrencileri Için Hazırlanan “anadolu Masalları “nın Ilettiği Değerler Yönünden Incelenmesi / An Investigation Of “anatolian Tales” Prepared For Primary School Students In Terms Of The Values They Convey