• Türkçe
  • English

IPCEDU 2021 - PanellerSelçuk ÖZDEMİR Ömer DELİALİOĞLU Recep BİLDİK Selçuk ŞİRİN

Prof. Dr. Selçuk ÖZDEMİR

Moderatör

ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde lisans, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisans ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde doktora eğitimini tamamlayan Dr. Özdemir, son on yıldır yeni nesillerin bilişimle üretim becerilerini mümkün olan en erken yaşlarda kazanmaları yönünde ar-ge çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Gazi Teknopark’ta kurduğu Bilişim Garajı ve Sanat Garajı online platformları üzerinden son 8 yıldır ülke çapında 600.000’den fazla öğrencinin kodlama, 3d tasarım ve akıllı cihaz teknolojilerinin üretimi ile tanışmasını sağlamıştır. Alanının saygın bilimsel dergilerinde makaleleri, uluslararası kitap bölümleri olan Dr. Özdemir evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Kamil ÖZERK

...

Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU

Prof. Dr. Ömer Delialioğlu doktorasını karma öğrenme ortamlarını etkileyen faktörleri inceleyen bir çalışmayla ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında 2004 yılında tamamlamıştır. Doktora sonrası 2005-2006 yılları arasında Indiana Üniversitesinde oyun ve benzetimlerin eğitimde kullanımı, eğitimde sistemik değişim ve Cisco Bilgisayar Ağları Akademisi eğitimlerinin dünya çapındaki etkisiyle ilgili araştırmalar yapmıştır. Halen öğretim üyesi olarak mensubu olduğu ODTÜ BÖTE bölümünde, 2013 yılında doçent unvanını, 2019 yılında profesör unvanını almaya hak kazanmıştır. 2017-2018 yılları arasında Fulbrigt araştırmacı bursuyla Illinois Üniversitesinde eğitimde yaratıcı bilişim kullanımıyla ilgili araştırma projelerinde yer almıştır. Karma öğrenme ortamları, bilgisayar ağları ve bilgi güvenliği, mobil öğrenme, teknoloji destekli öğrenme ortamları, uzamsal düşünme becerileri, teknolojinin özel eğitimde kullanılması, eğitimde teknoloji entegrasyonu konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve bildirisi bulunmaktadır. Halen ODTÜ’de, uzaktan eğitim, kalite ve strateji, kütüphane ve dokümantasyondan sorumlu rektör danışmanı olarak görev yapmaktadır. YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu üyesidir.

Doç. Dr. Recep BİLDİK

...

Prof. Dr. Selçuk ŞİRİN

...Ahmet DOĞANAY Gürcü ERDAMAR Mustafa SÖZBİLİR Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ

Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY

Moderatör

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
01330-Sarıçam-Adana

Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde, yüksek lisans eğitimlerini ise Ankara Üniversitesi ve Long Island Üniversitelerinde tamamlamıştır. Doktora derecesini ABD, Pittsburgh Üniversitesinde sosyal bilgiler eğitimi alanında 1993 yılında almıştır. 1978 yılında bir yıl sınıf öğretmenliği yapan Ahmet DOĞANAY, akademik yaşama 1984 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde başlamıştır. Yurt dışı dönüşü yine aynı fakültede göreve başlamış ve halen devam etmektedir.

Akademik yaşamında, ana bilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, yüksekokul müdürlüğü, senato üyeliği ve dekanlık gibi çeşitli idari görevlerde bulunan Ahmet DOĞANAY, 2015 yılından bu yana Üniversitelerarası Kurul üyesidir. Çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde uzmanlık ve danışmanlık görevlerinde bulunan Ahmet DOĞANAY, uzun yıllar Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisinin baş editörlüğünü yürütmüştür. Halen Eğitim ve Bilim Dergisi baş editörleri arasında yer almaktadır.

Prof. Dr. Gürcü ERDAMAR

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Lisans Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında birinci yüksek lisansını yapmıştır. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi alanında ikinci yüksek lisansını, 2002 yılında yine aynı alanda doktorasını tamamlamıştır. Eğitimde program çalışmaları, etkili öğretim ve öğretmen eğitimi, öğretmenlik uygulamaları, öğrenme-öğretme kuramları, okul öncesinde program geliştirme, yükseköğretimde kalite ve akreditasyon konularında çalışmaktadır. Gazi Eğitim Fakültesi Akreditasyon Koordinatörüdür.

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında çalışıyorum. Ağırlıklı olarak araştırma yöntemleri ve alan eğitimi konularında değişik dersler vermekteyim. Araştırma yaptığım alanların arasında Fen Eğitiminde Araştırma-Uygulama Boşluğu, Kavram Öğrenimi, Yaşam Temelli (Context-Based) Öğretim, Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ), Öğretim Programı Çalışmaları, İçerik Analizi Çalışmaları, Görme Engellilere Fen ve Kimya Öğretimi bulunmaktadır.
Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren ve bilimsel bir sivil toplum kuruluşu olan IUPAC’ta (International Union of Pure and Applied Chemistry - www.iupac.org) 2008-2015 yılları arasında Kimya Eğitimi Komitesi (Committee on Chemistry Education) yürütme kurulu üyeliği ve 2016-2017 döneminde ise ilgili komitenin başkanlığını yaptım. Halen aynı komitede 2018 yılından bu yana ülke temsilcisi olarak görev yapmaktayım.
Ülkemizde ve yurt dışında fen ve kimya eğitimi alanında faaliyet gösteren bilimsel içerikli sivil toplum kuruluşlarına (Türkiye Kimya Derneği, FEAD) üyeliğim devam etmekte olup değişik dönemlerde ilgili kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği ve çeşitli yönetim görevlerinde de yer aldım.

Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden mezun oldu (1983). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında yüksek lisans (1986) ve doktora (1991) yaptı. 1985-1990 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı bölümde 1992’de yardımcı doçent, 1996’da doçent, 2002 yılında profesör oldu. 1998 yılında TÜBİTAK bursu ile Ohio State Üniversitesinde (ABD) misafir öğretim elemanı olarak bulundu; 2002-2003 öğretim yılında Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi ve dekan yardımcısı olarak görev yaptı. 2006-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi dekan yardımcılığı görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası birçok toplantıda düzenleme kurulu üyesi ve danışma kurulu üyesi; ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde alan editörü ve hakem olarak görev yaptı. Vandalizm (Tahripçilik) ve Önlenmesi, Okullarda Şiddet ve Önlenmesi, Kişilerarası Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi, Çatışma Çözme Eğitimi, Eğitimde Güdülenme (Motivasyon), 21. Yüzyılda Eğitim konularında araştırma ve yayınları vardır. Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Kurulu üyesidir. Türk Eğitim Derneği, Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği, AÜ-EBF Mezunlar Derneği üyesidir. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Başkanlığı ve Farabi Programı Fakülte Koordinatörlüğünün yanı sıra, Ankara Üniversitesi Üniversite Yaşamına Uyum Programı (UYUM101 Programı) Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.Özgür Bolat David DOCKTERMAN David FROST Drago-Severson ELLIE

Dr. Özgür BOLAT

Moderatör

Dr. Özgür BOLAT, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Fulbright ve Türk Eğitim Vakfı bursu ile Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Türkiye’ye dönüşünde Boğaziçi Üniversitesi’nde iki yıl öğretim görevliliği yaptı. Doktora derecesini Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden aldı. 2007-2008 yılını MIT Sloan School of Management’ta liderlik alanında dersler alarak ve araştırma yaparak geçirdi.
2007 yılında Yeni Zelanda’da yapılan uluslararası bir konferansta ‘En İyi Genç Araştırmacı’ ödülünü aldı. Dr. Özgür BOLAT, şu anda okullara, şirketlere danışmanlık ve TEV’de Danışmanlık yapmaktadır. Hürriyet Gazetesi’nde Köşe Yazarlığı yapmıştır.  Aynı zamanda ÖRAV, FODER, TEVİTÖL ve Para Durumu Platformu’nda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyesidir.
Özgür Bolat, 2008’de okullarda Öğretmen Liderliği Projesini başlatmıştır. Proje 100’den fazla devlet okulunda ve özel okulda uygulanmaktadır. Aynı zamanda kurmuş olduğu Gelişen Aile Akademisi bünyesinde kurmuş olduğu Anne Baba Okulu ile ebeveynlere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin prensiplerini öğretmektedir.

David DOCKTERMAN

David Dockterman, araştırma ve uygulamanın kesiştiği noktaya yenilikler getirmektedir. 1982'de Harvard Eğitim Fakültesi’nde doktorasını alırken, eğitim teknolojisinde ilk öncülerden biri olan Tom Snyder Productions'ın kurulmasına yardımcı oldu. Son 35 yıl boyunca, zorlu eğitim sorunlarının üstesinden gelmek için araştırmaya dayalı yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini ve uygulanmasını destekleyerek akademi ve yayın dünyasındaki yaşamları dengelemeye devam etmiştir. Dockterman, aynı zamanda Harvard Eğitim Fakültesi'nde dersler vermektedir.
Tom Snyder, Scholastic ve HMH’de Decisions, Decisions: Science Court (aynı zamanda ABC kanalında Cumartesi sabahı yayınlanan ve çok beğenilen bir TV şovuydu) ve The Great Ocean Rescue gibi ödüllü bilgisayar programları tasarladı. Dockterman ayrıca MATH 180, READ 180 Universal, Into Learning ve diğer temel ve tamamlayıcı programların geliştirilmesi için danışmanlık hizmeti sunmuştur. Kanıtların etkili, ölçeklenebilir ve ilgi çekici uygulamaya dönüştürülmesi konusunda yayıncılara, girişimcilere ve öğrenen örgütlere danışmanlık vermektedir.
Dockterman’ın uzun süredir devam eden Harvard’daki “Tasarım Aracılığıyla İnovasyon” dersi, çeşitli eğitim sorunlarına yönelik dinamik bir yaklaşımla kanıta dayalı inovasyonu teşvik etmektedir. “Uyarlanabilir Öğrenme” üzerine dersi ise, öğrenci değişkenliğinin çok boyutluluğuna etkili bir şekilde odaklanmaktadır. Bu ders, öğretmenlerin ve öğrencilerin farklı öğrenme bağlamlarında teknolojinin uyarlanabilir özelliğini destekleyen yollar araştırır.
Verimli mücadele ve öğrenme zihniyeti, yeniliği ve büyümeyi besler. Dockterman; öğrenciler, öğretmenler ve kurumsal liderler arasında bu eğilimleri teşvik etmek için davranış psikolojisi ve bilişsel bilimdeki temel araştırmaları kullanmakta ustalaşmıştır. Dockterman’ın Uluslararası Eğitimde Tasarım ve Geliştirme Topluluğu’nda üyeliği, npj Science of Learning dergisinde yayın kurulu üyeliği ve Global Learning XPRIZE’da jüri üyeliği bulunmaktadır. Son zamanlarda erken yaşta okuryazarlık, etkili matematik öğretimi, yetişkin gelişimi ve sivil katılımı ele alan projelerde yer almaktadır.

Dr. David FROST

David, 1986'da öğretmen eğitmeni olarak üniversiteye girmeden önce 1970'lerde ve 80'lerde Birleşik Krallık devlet sisteminde öğretmen olarak görev yaptı. Doktora çalışması, öğretmenlerin okullarında değişime öncülük etmelerini sağlayacak programların geliştirilmesine odaklandı. 1996 yılında, öğretmen liderliğine olan ilgisini devam ettirebildiği Cambridge Eğitim Fakültesi'ne katıldı. Eğitim Fakültesi’nde Öğrenme Liderliği grubunun kurucularından biriydi. David, okullar ve öğretmenlerle iş birliği yaparak daha sonra da bağımsız çalışarak öğretmen liderliğinde bir organizasyon hâline gelen HertsCam Ağını geliştirdi. Bu organizasyon şu anda okul ve öğretmen gelişimini desteklemeye devam eden tescilli bir yardım derneğidir.

Prof. Dr. Drago-Severson ELLIE

Eğitim Geçmişi geçmişi
  • Lisans, Long Island Üniversitesi
  • Yüksek Lisans (İnsan Gelişimi ve Psikoloji), Harvard Eğitim Fakültesi
  • Doktora (İnsan Gelişimi ve Psikoloji), Harvard Eğitim Fakültesi
  • Doktora Sonrası Eğitim Bursu, Harvard Üniversitesi
Bilimsel İlgi Alanları İlgi Alanları
Yetişkin gelişimi için liderlik. K-12 okullarında ve yetişkin eğitimi ortamlarında (yurt içi ve yurt dışında) öğretmenleri, müdürleri, müdür yardımcılarını, müfettişleri ve diğer eğitim liderlerini mesleki ve kişisel gelişimlerinde desteklemek. Yetişkin ve liderlik gelişimini destekleyen öğrenim ortamları tasarlamak. Gelişim koçluğu. Yetişkin öğrenimi ve okuryazarlık. Doktora araştırma eğitimini geliştirmek. Nitel araştırma metodolojisi.